درباره شنوایی وکم شنوایی

برای آشنایی با افت شنوایی لازم است تا ابتدا با نحوه عملکرد سیستم شنوایی آشنا شوید.

اطلاعات اولیه در مورد سمعک

در این بخش با انواع مختلف سمعک و نحوه عملکرد آن بیشتر آشنا خواهید شد.

کودکان و کم شنوایی

برای انتخاب مناسب ترین راه کار شنوایی برای کودکان، لازم است تا نیازهای خاص کودک شناسایی و مورد توجه قرار گیرد