تعادل و شنوایی

تمام فعالیت های روزمره زندگی انسان به حفظ تعادل در حالت سکون و حالت جابجایی از یک وضعیت به وضعیت دیگر نیاز دارند. حفظ تعادل به هماهنگی دستگاه های حسی، عصبی وعضلانی-اسکلتی نیازمند است . این دستگاه ها با افزایش سن ،زوال می یابند که این امر به کاهش تعادل بدن می انجامد . گیجی و عدم تعادل از رایج ترین علت های مراجعه افراد مسن نزد پزشک است . شیوع گیجی با بالا رفتن سن افزایش می یابد . افراد مسنی که از گیجی رنج می برند به شکل چشمگیری در معرض خطرزمین خوردن و آسیب های ناشی از آن و عدم استقلال در انجام امور روزمره زندگی هستند. ۵۰% افراد بالای ۶۵ سال حداقل دو بار افتادن در سال را تجربه می کنند . پیامدهای ناشی از زمین خوردن ها در مواردی جبران ناپذیر است . بطوریکه زمین خوردن یکی از علل مرگ تصادفی در افراد سالمند بالای ۶۵ سال و اولین علت بستری شدن در بیمارستان در این جمعیت محسوب می شود .

سرگیجه وضعیتی خوش خیم یکی از شایع ترین انواع سرگیجه است که فرد مبتلا حس می کند یا خودش به دور محیط می چرخد و یا محیط به دور سرش می چرخد . این حس زمانی به فرد دست می دهد که فرد سرش را تکان می دهد و یا تغییر وضعیت می دهد . در این افراد سرگیجه ممکن است با تهوع، استفراغ، رنگ پریدگی و عرق کردن و کاهش شنوایی و عدم تعادل همراه باشد . این مشکل معمولا” به طور ناگهانی ایجاد شده و در کمتر از ۳۰ ثانیه هم از بین می رود و ممکن است به دنبال ضربه به سر،اوتیت گوش میانی و جراحی و … ایجاد شود.
لیزر،شنوایی و تعادل
بسیاری از تحقیقات اثر مثبت لیزر را بربقای سلول های عصبی و درمان بیماری های گوشی چون وزوز،عفونت های گوش میانی و پارگی پرده گوش برشمردند .از لیزر می توان در بازسازی گیرنده های حس در کم شنوایی ناشی از نویز، ضربه صوتی حاد، مسمومیت های گوشی ناشی از مصرف داروها استفاده کرد . لیزر باعث افزایش جریان خون در گوش داخلی می گردد .