آزمایش شنوایی کودکان چالش ها و دشواری هایی در پی دارد: کودک ممکن است بسیار کوچک باشد و نتواند دستورالعمل های شما را عملی کند، خیلی کوچک برای یک جا نشستن، یا اینکه اصلا حوصله یکجا نشستن را نداشته باشد. این همان دلایلی است که متخصصین شنوایی شناس تلاش می کنند تا تکنیک هایی ارایه دهند تا هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ عاطفی برای کودکان مناسب باشد و کودک به هنگام آزمایش احساس راحتی و آرامش کند.

  • كلينيك شنوايي اكو