همانطور که می دانید حس شنوایی یکی از شگفت انگیز ترین حواس بشر به شمار می آید. به کمک حس شنوایی است که می توانیم با محیط اطرافمان ارتباط برقرار کنیم و از شنیدن لذت ببریم. علاوه بر این گوش ها در ایجاد حس تعادل نیز نقش بسزایی دارند. درک ناخودآگاه وضعیت بدن در فضا به ما این امکان را می دهد تا بدون زمین خوردن بایستیم و حرکت کنیم. حال برای آشنایی با افت شنوایی بهتر است تا ابتدا با نحوه شنیدن آشنا شوییم. به راستی فرآیند شنوایی و شنیدن گوش به چه صورت است؟