سمعك های بسیار پیشرفته در سبک های مختلف با ویژگی های متفاوت به صورت راهکارهای اختصاصی وجود دارند که می توانند سطح زندگی روزمره شما را بدون اینکه در شیوه زندگی شما خللی وارد کنند ارتقا دهند. تمام این سمعك ها از ویژگی های مشترکی برخوردارند ، تمام سمعک ها به منظور افزایش صداهایی که شما مایل به شنیدن آنها هستید طراحی شده اند .سمعك ها صداهایی بسیار آرام را قابل شنیدن می کنند در عین حال که صداهای خشن و بلند را متعادل می کنند. این قابلیت هم در محیط های آرام و هم در محیط های پر سر و صدا حایز اهمیت است. هیچ سمعکی نمی تواند تمام مشکلات شنوایی را برطرف و یا صدای طبیعی را به گوش شما بازگرداند اما سمعك ها ی زیمنس به گونه ای طراحی شده اند تا با استفاده از سمعک گوش، بتوانید صدایی واضح و رسا همانند صدای طبیعی را  بشنویید.

یک سمعك گوش اساسا سسیستم تقویت صدا در اندازه ای کوچک و مینیاتوری است که از بخش های زیر تشکیل شده است: